24/7 Phone Services 024 627 00 535
admin@tljsc.com.vn 8 Trang Thi, Hoang Kiem, Hanoi

Dự án Lắp đặt biến tần cho bơm FGD của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Dự án Lắp đặt biến tần cho bơm FGD của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

 • Địa chỉ: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 – Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
 • Tổng giá trị hợp đồng: 1.333.187.900 VNĐ
 • Thời gian thực hiện: 4 tháng ( từ 7/2021 đến 11/2021)
 • Nội dung thực hiện: Cung cấp và lắp đặt hệ thống
  • Lắp đặt tủ biến tần vào nhà biến tần
  • Đấu nối nguồn phụ cho biến tần
  • Lắp đặt điều hòa làm mát
  • Lắp đặt cáp động lực
  • Lắp đặt cáp điều khiển
  • Lắp đặt ống gió

Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện dự án tại nhà máy: