24/7 Phone Services 024 627 00 535
admin@tljsc.com.vn 8 Trang Thi, Hoang Kiem, Hanoi

Dự án: NHÀ MÁY FORMOSA

Hạng mục: Lắp đặt hệ thống cơ điện.