24/7 Phone Services 024 627 00 535
admin@tljsc.com.vn 8 Trang Thi, Hoang Kiem, Hanoi

Dự án: BIẾN TẦN QUẠT KHÓI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN CAO NGẠN

Hạng mục: Lắp đặt, hiệu chỉnh hệ thống thiết bị biến tần.

Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn

Thời gian: 2019