24/7 Phone Services 024 627 00 535
admin@tljsc.com.vn 8 Trang Thi, Hoang Kiem, Hanoi

About Us

Giới thiệu Thăng Long JSC

  • Công ty Cổ Phần Xây dựng và Kỹ thuật Thăng Long

    thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 09 tháng 11 năm 2012. Lĩnh vực kinh doanh chính là Cơ điện và Xây dựng công trình. Với sứ mệnh mang đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ tốt nhất, thỏa mãn những yêu cầu khắt khe của thị trường, chúng tôi không ngừng đổi mới công nghệ trang thiết bị hiện đại phục vụ thi công, quản lý, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của CB-CNV. Bằng sự nỗ lực không ngừng, Thăng Long nhanh chóng bắt nhịp với mô hình mới theo sự phát triển của xã hội và dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường xây dựng.
  • Chúng tôi mong muốn hợp tác và liên danh với các đối tác trong và ngoài nước, tiến tới hội nhập quốc tế, đồng thời quyết tâm giữ vững thương hiệu và nâng tầm uy tín của mình trên những chặng đường phát triển.
  • Thang Long Engineering and Construction Joint Stock Company

    was established and put into operation on November 9, 2012. Our main business areas are Mechanics, Electricity and Construction. With the mission of providing our customers with the best products and services as well as satisfying the strict requirements of the market, we are constantly innovating modern technologies and equipment for construction, enhancing management and professional capacity of our employees. By incessant efforts, Thang Long has quickly caught up with the new model according to the development of society and affirms gradually our brand in the construction market.
  • We would like to cooperate with domestic and foreign partners, toward international integration, at the same time maintaining our brand and enhancing our reputation on the development path.

Sơ đồ bộ máy tổ chức

EnglishVietnamese