24/7 Phone Services 024 627 00 535
admin@tljsc.com.vn 8 Trang Thi, Hoang Kiem, Hanoi

Dự án: MÁY PHÁT ĐIỆN THAN NÚI BÉO

Hạng mục: Lắp đặt, hiệu chỉnh hệ thống máy phát điện.

Chủ đầu tư: Công ty CP Than Núi Béo – Vinacomin