24/7 Phone Services 024 627 00 535
admin@tljsc.com.vn 8 Trang Thi, Hoang Kiem, Hanoi

Dự án: TRUNG ĐẠI TU NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI

Hạng mục: Cung cấp, thi công lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống lọc bụi, hệ thống ống gia nhiệt nhà máy nhiệt điện Duyên Hải

Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1